Nông dân Phú Túc nuôi cá điêu hồng lồng bè đạt hiệu quả cao
Nông dân Phú Túc nuôi cá điêu hồng lồng bè đạt hiệu quả cao

Rải thức ăn cho cá nuôi lồng bè. Ảnh: H. Đức

Phó chủ tịch UBND xã Phú Túc Phan Thanh Long cho biết: “Xã đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức tập huấn cho nông dân kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện đúng việc kê khai, đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đúng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Trong tổng số 338 lồng bè cá điêu hồng nuôi hiện có, UBND xã Phú Túc đã thực hiện việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho 19 hộ với 62 lồng bè, đang tiến hành thẩm định cấp giấy chứng nhận cho 9 hộ với 40 lồng bè; số còn lại sẽ hoàn tất thủ tục và cấp giấy chứng nhận vào cuối năm 2018.

Hiện tại, kết hợp với nuôi cá điêu hồng lồng bè trên sông, một số hộ dân địa phương đã làm thủ tục để mở dịch vụ ăn uống, câu cá giải trí trên sông.

H. Đức
Nguồn: Báo Đồng Khởi