Nhà máy thứ 2 SANDO (SADOVA) được Cục Thú y – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Nhà máy của SANDO đạt chuẩn GMP-WHO

Ngày 07/08/2023 nhà máy thứ 2 SANDO (SADOVA) được Cục Thú y – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn cấp “Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)” số: 16/23/GCN-GMP, đạt yêu cầu “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” và “Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đối với dây chuyền sản xuất thuốc thú y không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Thuốc uống dạng bột, cốm; viên nén; thuốc uống dạng lỏng; thuốc dung dịch tiêm và dây chuyền sản xuất thuốc thú y chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Thuốc uống dạng bột, cốm; thuốc bột pha tiêm và thuốc hỗn dịch tiêm.

Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Phòng Kỹ thuật – Marketing