Minh Phú mở rộng thêm 2.500 ha để nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú, Minh Phú sẽ xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao 600 ha đã được tỉnh Kiên Giang phê duyệt, sau đó tiếp tục mở rộng thêm 2.500 ha và nuôi theo công nghệ 2-3-4 do doanh nghiệp này tự nghiên cứu.

Minh Phú mở rộng thêm 2.500 ha để nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú cho biết sẽ mở rộng thêm 2.500 ha nuôi tôm theo công nghệ 2-3-4

Năm 2018, tổng sản lượng tôm do Minh Phú nuôi (bằng cả công nghệ cũ và công nghệ 2-3-4) đạt khoảng 23.000 tấn, chiếm xấp xỉ 20% nguồn nguyên liệu cho các máy sản xuất trong hệ thống. Ông Quang cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào vùng nuôi cũng như nhà máy sản xuất để đến năm 2020, sẽ có 900 ha nuôi theo công nghệ 2-3-4, khi đó đủ đáp ứng khoảng 50% nguồn nguyên liệu cho công ty.

Nói về công nghệ nuôi theo mô hình 2-3-4, đại diện này cho rằng, kết quả vượt kỳ vọng bởi “không ao nuôi nào không có lời. Lợi nhuận trên 300 triệu đồng/ao/vụ và có thể nuôi 4-5 vụ/ao/năm với năng suất trên 10 tấn/ao”.

Công nghệ nuôi 2-3-4 được Minh Phú thử nghiệm từ 2016 và thực nghiệm vào một năm sau đó.

Số 2 nghĩa là 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm Ương tôm trong ao diện tích 232 m², đường kính 17,2 m² trong thời gian 25-30 ngày, với mật độ thả 250-450 con/m². Và giai đoạn 2 sẽ chuyển sang ao nuôi mật độ 300 con/m2 từ 70-80 ngày.

Số 3 là thu, tỉa 3 lần. Lần 1 khi tôm nuôi được 60-65 ngày tuổi, thu tỉa 50% lượng tôm nuôi trong ao, với trọng lượng bình quân đạt 65-70 con/kg. Ông Quang cho biết, chuỗi siêu Walamart rất ưu chuộng loại tôm này.

Thu tỉa lần 2 sẽ diễn ra khi tôm nuôi đã được nuôi từ 80-85 ngày tuổi nhưng chỉ thu khoảng 45% lượng tôm nuôi trong ao, trọng lượng bình quân đạt 40-45 con/kg. Kích cỡ tôm có được sau đợt này đáp ứng được nhu cầu chung của hầu hết các thị trường.

Và lần thu tỉa thứ 3 sẽ thu hết lượng tôm trong ao khi đã đạt 110-115 ngày tuổi, trọng lượng bình quân 20-25 con/kg.

Số 4 trong công nghệ nuôi này là 4 sạch gồm con giống, nguồn nước nuôi, sạch kháng sinh và sạch môi trường chung. Cụ thể, mỗi ngày sẽ thay từ 15-20% nước trong ao nuôi, kích thích tôm lớn nhanh, và nước này có thể tái sử dụng.

“Chúng tôi đã cam kết với Mitsui mức cổ tức năm 2019 và 2020 là 50%. Đến năm 2021 là 70%, nếu không đạt kế hoạch thì tôi phải lấy tiền túi ra trả”, Chủ tịch Minh Phú nói về tiến độ mở rộng vùng nuôi, đầu tư nhà máy được đẩy nhanh sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong các kế hoạch kinh doanh sau khi Mitsui &Co đã sở hữu 35,1% vốn Công ty.

Minh Phú đánh giá, họ đang nắm khoảng 5% thị phần tôm thế giới và trong 15 – 20 năm tới sẽ chiếm được 25% thị phần.

Uyên Nhi