Làm sao để loại bỏ vi bào tử trùng trong ao tôm?

Làm sao để loại bỏ vi bào tử trùng trong ao tôm?

Bác sỹ tôm:

Bón vôi nóng với lượng đủ lớn để đưa pH đáy ao tới pH khoảng 12. Ở pH này, hầu hết các loại vi bào tử trùng đều có thể được loại bỏ. Với những ao đã bị nhiễm Vi bào tử trùng từ vụ trước thì đây là giải pháp rất hữu hiệu. Đặc biệt với ao đáy đất, phơi khô hoàn toàn sau đó cần rất nhiều vôi để xử lý, có thể cày đáy ao để đưa vôi sâu xuống khoảng 10 -1 2 cm sau đó làm ẩm đất để phát huy tác dụng của vôi giúp tăng pH. Sau khoảng vài ngày, pH đáy ao sẽ giảm xuống

Sau khi kiểm tra đáy ao thấy pH đã trở lại bình thường, bón lượng vi sinh cần thiết để giúp phân hủy các chất hữu cơ và hạn chế được sự cạnh tranh của Vi khuẩn vibrio trong ao nuôi trước khi thả giống.

Trong suốt quá trình nuôi, thường xuyên đưa chất thải ra ngoài bằng hệ thống siphon.

Giữ màu nước ổn định có các chỉ số như pH, Độ kiềm, ôxy, khí độc NH , H S… nằm trong ngưỡng phù hợp cho tôm sinh trưởng và phát triển.

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com