Khánh Hòa: Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2020

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong những tháng đầu năm 2020, hiện tượng ENSO (là hiện tượng kép của 2 hiện tượng El Nino và La Nina) ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020. Đây là yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động thả nuôi tôm nước lợ năm 2020.

Với tình hình trên, để chủ động mùa vụ nuôi tôm, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa hướng dẫn lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: Đối với tôm sú, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 2 đến tháng 8. Ở những địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến cuối tháng 9. Đối với tôm chân trắng, thời gian thả giống bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 9. Lưu ý, đối với mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh chỉ nên nuôi 1 vụ/năm; đối với tôm chân trắng thâm canh, bán thâm canh và tôm sú quảng canh cải tiến nuôi 2 vụ/năm. Có khoảng thời gian ngắt vụ giữa các vụ nuôi là 1 tháng đối với những ao nuôi hiệu quả và 2 tháng đối với những ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh hoặc thả nuôi các đối tượng khác (cá chẽm, cá mú, rô phi đơn tính, rong câu, hải sâm…) để diệt mầm bệnh, tăng thu nhập, cải tạo môi trường.

Ngọc Khánh

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa