Hải Dương: Mới có 15 hộ nuôi cá lồng được cấp phép
Hải Dương: Mới có 15 hộ nuôi cá lồng được cấp phép

Hình ảnh một hộ nuôi cá lồng tại Hải Dương

Đến nay, toàn tỉnh mới có 15 hộ được cấp phép với hơn 1.200 lồng nuôi cá. Để được cấp phép, các lồng nuôi cá phải nằm trong quy hoạch phát triển nuôi cá lồng của tỉnh và có sự cho phép của chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường sông, chủ hộ có cam kết bảo vệ môi trường…

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, các lồng cá không nằm trong quy hoạch sẽ được điều chỉnh cho hợp lý và không cấp phép cho các lồng nuôi mới nằm ngoài quy hoạch phát triển nuôi cá lồng của tỉnh đến năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 3.050 lồng nuôi cá, tập trung trên các sông Kinh Thầy, Thái Bình, Kinh Môn…

PV
Nguồn: Báo Hải Dương