Giới thiệu Ấn phẩm Science & Solutions số 50 – Thức ăn Thủy sản trong tương lai không dùng đến Bột cá

Ấn phẩm định kỳ tháng này sẽ tập trung vào các nội dung chính:

Giới thiệu Ấn phẩm Science & Solutions số 50 – Thức ăn Thủy sản trong tương lai không dùng đến Bột cá

Ấn phẩm Science & Solutions số 50 – Thức ăn Thủy sản trong tương lai không dùng đến Bột cá

• Thành công trong sáng tạo thức ăn cho BIOMIN ở cuộc thi Thức ăn không bột cá

BIOMIN và Htoo Thit Corp. đã giành được giải nhì Cuộc thi thức ăn không bột cá, nhằm thúc đẩy sự phát triển và kinh doanh thức ăn thủy sản không bột cá có khả năng tồn tại và cạnh tranh trên thế giới

• Chiết xuất thực vật (Phytogenics) mang lại năng suất tốt hơn trong các khẩu phần thức ăn tôm chứa mức bột cá thấp

Trong nỗ lực nhằm giảm bột cá đắt tiền, thiếu ổn định trong thức ăn thủy sản, nhiều nhà sản xuất đang tìm kiếm các nguồn protein thay thế, kinh tế hơn. Giảm bột cá đơn thuần có thể ảnh hưởng đến năng suất tăng trưởng. May mắn thay, việc bổ sung vào khẩu phần với phụ gia chiết xuất thực vật có thể phục hồi số mất mát năng suất này, cải thiện được các kết quả cuối cùng.

Sự hiện diện của độc tố nấm mốc trên toàn thế giới trong nguyên liệu thực vật: Nguy cơ thật sự cho sự phát triển của Nuôi trồng thủy sản

‘Áp phích giỏi nhất của nghiên cứu sinh Tiến sĩ’ đã giành được giải thưởng tại Aquaculture Europe 2017, được tổ chức từ ngày 17-20 tháng 10 ở Dubrovnik, Croatia, một đội ngũ chuyên gia của BIOMIN, dẫn đầu là Rui Goncalves, cho thấy những hậu quả kinh tế tiềm ẩn của độc tố đối với ngành thủy sản.

ISSN: 2309-5954
Để có bản sao kỹ thuật số và các chi tiết, xin truy cập: http://magazine.biomin.net
Để in lại ấn phẩm hay để đăng ký đặt mua Science & Solutions, xin vui lòng liên hệ chúng tôi: magazine@biomin.net

Biên tập: Ryan Hines, Caroline Noonan
Cộng tác viên: Carina Schieder, David Bal, Rui A. Gonçalves

Marketing: Herbert Kneissl, Karin Nährer
Hình ảnh: GraphX ERBER AG

Nghiên cứu: Franz Waxenecker, Ursula Hofstetter
Nhà xuất bản: BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus, 3131 Getzersdorf, Áo
ĐT: +43 2782 8030
www.biomin.net

©Bản quyền 2017, BIOMIN Holding GmbH
Giành toàn quyền. Không được tái bản bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới mọi hình thức cho mục đích thương mại nếu không được phép bằng văn bản của người chủ bản quyền, ngoại trừ việc tuân theo các điều khoản của luật Copyright, Designs and Patents Act 1998.

Mọi hình ảnh trong tài liệu này là sở hữu của BIOMIN Holding GmbH, được sử dụng khi có giấy phép. In trên giấy thân thiện với sinh thái: Austrian Ecolabel (Österreichische Umweltzeichen)

BIOMIN is part of ERBER Group