Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản Tây Ban Nha 3 tháng đầu năm 2020 và thị phần của Việt Nam

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu thủy sản của Tây Ban Nha trong 3 tháng đầu năm 2020 đạt 1,88 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý I/2020, Tây Ban Nha tăng mạnh nhập khẩu thủy sản từ thị trường Ê-cu-a-đo, Thụy Điển, Na-mi-bia.

Trong 20 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất trong quý I/2020, nhập khẩu thủy sản của Tây Ban Nha từ Việt Nam giảm mạnh nhất, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm từ mức 2,1% trong quý I/2019, xuống còn 1,4% trong quý I/2020.

Thị trường cung cấp thủy sản cho Tây Ban Nha quý I/2020

Thị trường Quý I/2020 (Nghìn
USD)
So với quý I/2019
(%)
Tỷ trọng quý
I/2020 (%)
Tỷ trọng quý
I/2019 (%)
Tổng 1.885.598 -5,3 100,0 100,0
Mô-rốc-cô 224.260 -1,4 11,9 11,4
Trung Quốc 202.626 -1,2 10,7 10,3
Ê-cu-a-đo 123.241 10,6 6,5 5,6
Thụy Điển 114.611 20,4 6,1 4,8
Hà Lan 95.156 -8,9 5,0 5,2
Bồ Đào Nha 89.423 -28,1 4,7 6,2
Pháp 86.576 -21,9 4,6 5,6
Ắc-hen-ti-na 85.516 -7,1 4,5 4,6
Đan Mạch 51.494 -4,2 2,7 2,7
Na-mi-bia 50.384 19,7 2,7 2,1
Anh 45.885 -11,6 2,4 2,6
Ấn Độ 45.237 5,9 2,4 2,1
Chi-lê 44.781 20,7 2,4 1,9
Pê-ru 38.694 6,4 2,1 1,8
Ý 38.577 43,2 2,0 1,4
Nam Phi 38.500 35,7 2,0 1,4
Hy Lạp 35.300 32,8 1,9 1,3
Đức 29.832 -14,7 1,6 1,8
Việt Nam 27.259 -34,6 1,4 2,1
Hoa Kỳ 22.426 -5,6 1,2 1,2
Thị trường khác 395.820 -16,4 21,0 23,8

Nguồn: ITC

Thống kê cho thấy, thị phần hầu hết các mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Tây Ban Nha vẫn ở mức thấp. Trong quý I/2020, nhập khẩu nhiều mặt hang của Tây Ban Nha từ Việt Nam có xu hướng giảm mạnh so với quý I/2019. Như vậy có thể thấy, nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam vẫn còn kém cạnh tranh tại thị trường Tây Ban Nha. Như với mặt hang tôm, Tây Ban Nha chủ yếu nhập khẩu tôm từ Ê-cu-a-đo, Ắc-hen-ti-na, Ma-rốc và Trung Quốc. Đặc biệt trong quý I/2020, nhập khẩu tôm các loại của Tây Ban Nha từ Ê-cu-a-đo tăng tới 67,25% so với cùng kỳ năm 2019, lên 48,6 triệu USD.

Với mặt hàng cá ngừ, Tây Ban Nha cũng chủ yếu nhập khẩu cá ngừ từ Ê-cu-a-đo, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Xây-sen, Ý…

Nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản của Tây Ban Nha và thị phần của Việt Nam trong quý I/2020

Mã HS Tên hàng Nhập
khẩu từ
Việt Nam
(nghìn
USD)
So với
quý I
năm
2019
(%)
Tỷ trọng
trong tổng
nhập khẩu
của Tây
Ban Nha
(%)
Tổng nhập
khẩu của
Tây Ban
Nha (nghìn
USD)
So với
quý I năm
2019 (%)
160414 Cá ngừ chế biến 13.324 -41,6 5,2 257.858 -3,3
030462 Philê cá da trơn đông lạnh 3.809 -37,3 99,5 3.830 -39,7
160556 Ngao, sò chế biến 3.776 -7,3 39,1 9.669 18,5
030617 Tôm đông lạnh 1.062 56,6 0,5 225.808 0,7
030743 Mực đông lạnh 918 6,3 0,5 198.791 -13,4
030487 Philê cá ngừ đông lạnh 907 -61,0 7,7 11.802 10,2
030499 Thịt cá đông lạnh 892 -27,3 11,6 7.691 -34,4
030752 Bạch tuộc đông lạnh 723 -36,5 0,4 170.854 -9,4
030342 Cá ngừ vây vàng đông lạnh 577 1,4 41.153 -37,4
160420 Cá chế biến 503 -35,1 2,4 20.926 -14,2
160529 Tôm chế biến chứa trong
thùng kín
263 11,9 35,3 746 -20,4
160521 Tôm chế biến không chứa
trong thùng kín
233 -36,3 4,8 4.851 9,0

Nguồn: ITC