Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Sinh Hóa Thái Nam Việt: Giải pháp mục tiêu toàn diện cho ao nuôi tôm nước lợ

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Nhằm giúp bà con “nuôi tôm nhẹ nhàng hơn”, giảm thiểu tác động môi trường lên sức khỏe tôm, công ty chúng tôi đưa ra khái niệm “Giải pháp mục tiêu toàn diện” với sự phối hợp hoặc dùng riêng lẻ các sản phẩm để giải quyết triệt để từng vấn đề một phát sinh liên quan tới môi trường nước, sức khỏe của tôm tiến tới giải quyết toàn diện các vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi tôm nước lợ của bà con mà vi sinh có lợi có thể đem lại.

Khi môi trường nước tốt, tôm khỏe mạnh sẽ nâng cao tỉ lệ sống, mức tăng trưởng tôm nhanh, giảm FCR, năng suất tôm tăng cao từ đó việc giảm giá thành sản xuất tôm là điều có thể.

Các vấn đề cần giải quyết trong ao quảng canh, ao đất, ao siêu thâm canh trong suốt vụ nuôi, càng về những tháng cuối vụ vần đề càng phát sinh trầm trọng hơn:

Công ty chúng tôi sẽ trình bày các biện pháp giải quyết mà vi sinh có thể xử lý trong phần tiếp theo, và bà con nuôi tôm có thể liên hệ: 088 893 6366 để biết thêm chi tiết.