Công ty Cổ phần đầu tư S.6: Đồng hành và Hỗ trợ sự kiện Vietnam Agricultutre Symposium 2018

[Người nuôi tôm] – Vietnam Agricultutre Symposium 2018 là Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Công ty Cổ phần đầu tư S.6 vinh dự là đơn vị đồng hành và hỗ trợ hội thảo trong khuôn khổ Vietnam Agricusltutre symposium 2018.

Công ty Cổ phần đầu tư S.6 trưng bày tôm thẻ chân trắng giống và tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại Triển lãm quốc gia 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì chỉ đạo với sự tham gia đồng tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan là sự kiện nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ sự kiện có hoạt động tôn vinh, biểu dương những địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến, thành tích trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết 26. Đồng thời, có hoạt động triển lãm quy mô quốc gia với 90-100 gian hàng nhằm trưng bày các thành tựu phát triển, các mô hình, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tiêu biểu; các dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tôm thẻ chân trắng giống của Công ty Cổ phần đầu tư S.6

Công ty Cổ phần đầu tư S.6 (gọi tắt là S.6) vinh dự là đơn vị đồng hành và hỗ trợ hội thảo trong khuôn khổ Vietnam Agricultutre Symposium 2018. S.6 cũng trưng bày sản phẩm của công ty là tôm thẻ chân trắng giống và nguồn tôm bố mẹ đang được công ty sử dụng – tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập từ Hawaii, Mỹ – tại khuôn khổ Triển lãm. Các sản phẩm này được đông đảo khách tham quan chú ý, quan tâm. Hiện nay, S.6 hoạt động chính trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đang quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ đem tới cho khách hàng của mình những sản phẩm tôm giống tốt nhất được sản xuất trên qui trình hiện đại. Tương lai, S.6 đưa vào hoạt động sản xuất và kinh doanh với công suất 2,5 tỷ con giống mỗi năm /đạt tiêu chuẩn chất lượng, hứa hẹn sẽ là sản phẩm chất lượng nhất – ưu việt nhất – thân thiện nhất và ưu đãi nhất.

HÀ NGÂN