Cỏ gà: Kháng virus Đốm trắng trên tôm

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Chiết xuất etanolic của cây cỏ gà (Cynodon dactylon) có thể bảo vệ tôm sú khỏi virus WSSV ở nồng độ 100-150 mg/kg.

Bổ sung chiết xuất etanolic từ cây cỏ gà với nồng độ 100-150 mg/kg có thể ngăn ngừa nhiễm virus WSSV trên tôm

Phương pháp nghiên cứu

Hoạt tính kháng WSSV của cây cỏ gà

Ba nghiệm thức đã được chuẩn bị để kiểm tra hoạt tính kháng WSSV của chiết xuất cây cỏ gà. Ở nghiệm thức 1, 150mg dịch chiết etanol thô được hòa tan trong 0,2ml etanol nguyên chất và trộn với 0,8ml nước cất, trước khi nghiền nhỏ bằng máy trộn xoáy để đạt nồng độ 150 mg/kg trọng lương cơ thể tôm. Đối với các phương pháp điều trị còn lại, lần lượt 100 mg/kg và 75 mg/ kg trọng lượng cơ thể của chiết xuất ethanol thô của cây cỏ gà cho nghiệm thức 2 và nghiệm thức 3 theo cách tương tự như nghiệm thức 1.

Thử nghiệm thử thách in vivo

Đối với thử nghiệm cảm nhiễm, 110 con tôm sú sạch bệnh được thu thập từ một trang trại nuôi tôm sú ở Batiaghata, Khulna, Bangladesh, được chuyển đến bể tại phòng thí nghiệm Đại học Khulna. Khối lượng trung bình của tôm là 13,541 ± 2,927g. Tôm được cho ăn thức ăn công nghiệp và nuôi thích nghi trong 5 ngày trước khi tiêm. Tiến hành thả 20 con tôm/bể ở mỗi nghiệm thức. Tôm giống được thả vào 5 nhóm thử nghiệm khác nhau:

+ Đối chứng âm (NC): Tiêm 35μl dung dịch PBS.

+ Đối chứng dương(PC): Tiêm 10μl WSSV + 25μl PBS.

+ Nghiệm thức 1 (T1): Bổ sung 10μl cỏ gà (150 mg/kg) + 10μl WSSV + 15μl PBS.

+ Nghiệm thức 2 (T2): Bổ sung 10μl cỏ gà (100 mg/kg) + 10μl WSSV + 15μl PBS.

+ Nghiệm thức 3 (T3): Bổ sung 10μl cỏ gà (75 mg/kg) + 10μl WSSV + 15μl PBS.

Thí nghiệm được thực hiện trong vòng 15 ngày sau khi nhiễm WSSV. Sau khi tiêm, ba mẫu tôm được thu thập ngẫu nhiên từ mỗi bể sau 0h, 6h, 12h, 18h, 24h, ngày 2, ngày 3, ngày 4 ở mỗi thử nghiệm. Sau khi lấy ra khỏi bể, các mẫu được bảo quản ở nhiệt độ -80°C trước khi bắt đầu xét nghiệm xác nhận mầm bệnh.

Kết quả nghiên cứu

Dịch chiết etanolic của C. dactylon bằng HPLC-DAD

Việc xác định và định lượng các hợp chất phenolic riêng lẻ trong dịch chiết ethanol của cây cỏ gà được phân tích bằng HPLC-DAD. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chiết xuất etanolic của cây cỏ gà chứa hàm lượng catechin, epicatechin và quercetin cao. Axit vanillic, axit syringic và axit p-coumaric cũng được phát hiện ở nồng độ từ trung bình đến thấp (Bảng 1).

Bảng 1. Hàm lượng các hợp chất polyphenolic trong dịch chiết etanolic của cây cỏ gà (n = 5)

Hoạt tính kháng WSSV của C. dactylon

Hoạt tính kháng WSSV của cây cỏ gà được xác định bằng cách quan sát khả năng sống của tôm thông qua thử nghiệm thử thách in vivo. Tỷ lệ chết được quan sát thấy ở nhóm đối chứng dương (PC) trong vòng 4 ngày kể từ khi bị nhiễm bệnh. Sau 15 ngày, tỷ lệ sống cao hơn đáng kể ở nhóm đối chứng (100%) cũng như ở ba thử nghiệm khác nhau (lần lượt là 100%, 100% và 85%; P< 0,008). Ngoài ra, thời gian sống trung bình ở nhóm PC thấp hơn so với các nhóm khác (P< 0,001).

Phát hiện WSSV bằng PCR ở các nhóm thử nghiệm

Trong các nhóm thử nghiệm bằng chiết xuất etanolic, tất cả tôm đều sống trong suốt thời gian nghiên cứu và không có dấu hiệu nhiễm WSSV trong cơ thể tôm khi nồng độ là 150 mg/kg trọng lượng cơ thể tôm (T1) và 100 mg/kg trọng lượng cơ thể tôm (T2). Hơn nữa, nghiên cứu không phát hiện virus WSSV trong phương pháp PCR.

Trong thử nghiệm bổ sung 75 mg/kg cỏ gà cho thấy tỷ lệ sống 85% (P< 0,008) được tìm thấy trong thí nghiệm không có dải đặc hiệu WSSV sau khi phân tích (941 bp). Tuy nhiên, vào ngày thứ 08 của thử nghiệm cảm nhiễm, xuất hiện vạch band (298 bp) virus WSSV trong PCR nested.

 Kết luận

Nghiên cứu này đã chứng minh, chiết xuất etanolic của cỏ gà có một số hợp chất có hoạt tính sinh học được coi là hoạt tính chống virus WSSV trong nuôi tôm sú. Nghiên cứu đã tìm thấy 6 hợp chất với nồng độ đáng kể là nguồn giàu ancaloit, polyphenol và flavonoid. Axit phenolic được biết là có hoạt tính sinh học chống virus. Trong thí nghiệm này, quercetin được ghi nhận cao nhất trong chiết xuất etanolic của cây cỏ gà.

Nghiên cứu quan sát thấy chiết xuất etanolic của cây cỏ gà mang lại khả năng bảo vệ tôm sú 100% chống lại virus WSSV ở nồng độ 100 – 150 mg/kg trọng lượng cơ thể. Trong giai đoạn thử nghiệm cảm nhiễm, không phát hiện virus WSSV bằng phương pháp PCR.

Các hóa chất được chiết xuất từ cây cỏ gà có thể chứa các hoạt tính chống WSSV độc lập hoặc kết hợp và những hóa chất này có thể bảo vệ tôm chống lại WSSV. Nồng độ 75 mg/kg có thể bảo vệ tôm lên tới 85% trong giai đoạn thử nghiệm cảm nhiễm và phát hiện virus WSSV trong Nested PCR vào ngày thứ 8. Điều đó có nghĩa là những hóa chất đó cần nồng độ ức chế tối thiểu để chống lại WSSV để bảo vệ hoàn toàn tôm sú và phải từ 100 mg/kg trở lên.

Ngọc Anh (Theo Aquaculture International)