Caulerpa microphysa: Thúc đẩy hiệu suất tăng trưởng và tăng cường miễn dịch trên tôm

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Bổ sung 5% Caulerpa microphysa đã được chứng minh là có khả năng thúc tăng trưởng và tăng cường biểu hiện các gen liên quan đến miễn dịch, cải thiện khả năng phòng vệ miễn dịch của tôm chống lại Vibrio parahaemolyticus.

Caulerpa microphysa có khả năng thúc tăng trưởng và cải thiện khả năng phòng vệ miễn dịch của tôm chống lại Vibrio parahaemolyticus

Nghiên cứu này đã đánh giá tiềm năng của sản phẩm Caulerpa microphysa lên men như một chất phụ gia thức ăn bằng cách kiểm tra các đặc tính chống oxy hóa và tác dụng điều hòa miễn dịch của nó trên tôm thẻ chân trắng trong ống nghiệm.

Hơn nữa, một thử nghiệm cho ăn kéo dài 56 ngày đã được tiến hành để đánh giá hiệu suất tăng trưởng, biểu hiện gen miễn dịch ở các mô khác nhau và các thông số miễn dịch của tế bào máu ở tôm thẻ chân trắng. Ngoài ra, một thử nghiệm cảm nhiễm đã được thực hiện để đánh giá khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng đối với V. parahaemolyticus sau khi được cho ăn các khẩu phần thí nghiệm.

Kết quả nghiên cứu

Các thí nghiệm in vitro cho thấy chất nổi trên bề mặt FCMB có chứa polysaccharides, polyphenol và flavonoid, đồng thời thể hiện các đặc tính chống oxy hóa được đánh giá bằng các thử nghiệm chống oxy hóa khác nhau. Ngoài ra, chất nổi trên bề mặt FCMB được phát hiện có tác dụng tăng tốc độ sản xuất các loại oxy phản ứng và hoạt động của phenoloxidase trong tế bào máu trong ống nghiệm.

Kết quả của thử nghiệm cho ăn in vivo cho thấy, chế độ ăn 5 g/ kgFCMB đã cải thiện đáng kể khả năng tăng trọng và tốc độ tăng trưởng cụ thể của tôm thẻ chân trắng sau 56 ngày cho ăn. Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về tổng số lượng tế bào máu, khả năng thực bào, tốc độ sản xuất anion superoxide và hoạt động phenoloxidase giữa các nhóm thử nghiệm, nhưng người ta đã quan sát thấy sự điều hòa tăng của các gen liên quan đến miễn dịch, đặc biệt là ở gan tụy và tế bào máu của tôm được cho ăn 5g hoặc 50g FCMB/kg thức ăn tương ứng.

Trong thử nghiệm thử thách mầm bệnh, tôm thẻ chân trắng được nuôi bằng 5% FCMB cho thấy tỷ lệ sống cao hơn so với nhóm đối chứng sau thử thách Vibrio parahaemolyticus.

Vì vậy, nghiên cứu này lần đầu tiên đã chứng minh rằng việc đưa sản phẩm chuyển hóa sinh học Bacillus subtilis của Caulerpa microphysa (FCMB) vào chế độ ăn của tôm thẻ chân trắng sẽ thúc đẩy hiệu suất tăng trưởng và tăng cường biểu hiện các gen liên quan đến miễn dịch.  Hơn nữa, việc bổ sung 5% FCMB đã được chứng minh là cải thiện khả năng phòng vệ miễn dịch của tôm chống lại Vibrio parahaemolyticus, có thể là do đặc tính chống oxy hóa và tác dụng điều hòa miễn dịch của FCMB.

Bảo Châu (Theo Fish & Shellfish Immunology)