Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/8/2020 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/8/2020 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu

Kích thước 3/08/2020
Cỡ 20 con 160.000 +5.000 – 10.000
Cỡ 25 con 130.000 +-2.000
Cỡ 30 con 120.000 +1.000-2.000
Cỡ 40 con  110.000 +1.000-2.000
Cỡ 50 con 99.000 +-1.000
Cỡ 60 con  94.000 +-500
Cỡ 70 con 92.000 +-500
Cỡ 80 con 85.000 +-500
Cỡ 100 con 80.000 +-200
Cỡ 150 con 70.000
Cỡ 200 con 60.000