Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 13/1/2021
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 13/1/2021.
Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau