Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/8/2020 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ Cảng, Điền Hải, Ngã Tư Hiệp Thành, Giồng Nhãn- Bạc Liêu), Cà Mau (Năm Căn, Phú Tân, Cái Đôi Vàm, Cái Nước, Từ cầu sáu đông II trở về thị trấn Gành Hào) có thể thương lượng thêm tùy theo size. Liên hệ (Hưng 0976789919 hoặc 0905967919)

Tên mặt hàng 11/08/2020
Cỡ 25 con lớn 146.000 – 149.000 (tôm chắc, đẹp, không nâu đỏ)
Cỡ 25 con nhỏ 144.000 – 147.000 (tôm chắc, đẹp, không nâu đỏ)
Cỡ 30 con lớn 132.000
Cỡ 30 con nhỏ 131.000
Cỡ 40 con lớn 112.000 – 114.000
Cỡ 40 con nhỏ 112.000 – 113.000
Cỡ 50 con lớn 100.000 – 102.000
Cỡ 50 con nhỏ 100.000 – 102.000
Cỡ 60 con lớn 92.000 – 94.000
Cỡ 60 con nhỏ 92.000 – 94.000
Cỡ 70 con lớn 87.000 – 89.000
Cỡ 70 con nhỏ 87.000 – 89.000
Cỡ 80 con lớn 83.000 – 84.000
Cỡ 80 con nhỏ 82.000 – 84.000
Cỡ 90 con 78.000 – 80.000
Cỡ 100 con 70.000 – 73.000
Cỡ 110 con 66.000 – 68.000
Cỡ 120 con 64.000 – 66.000
Bắt ngang 100 con  67.000 – 70.000 (tùy size)

Lựa màu xanh, ao bạt 100c 83.000 – 85.000 tùy màu sắc, lên xuống 200/c.

NHỮNG SIZE KHÁC, AO ĐẤT VÀ AO BẠT, BẮT NGANG, XEM MÀU VẪN MUA, THƯƠNG LƯỢNG RIÊNG