Cập nhật giá CÁ, ẾCH Khu vực Miền BẮC ngày 4/8/2020

Cập nhật giá CÁ, ẾCH Khu vực Miền BẮC ngày 04/8/2020

Khu vực: HẢI DƯƠNG, BẮC GIANG, BẮC NINH

Phân loại Giá (đồng/kg) Hình ảnh
Cá chép
Cá thịt 39.000 – 40.000
Cá giống (50c/kg) 25.000
Cá lóc
Cá lóc thịt 52.000 – 56.000
Cá rô
Cá rô thịt 22.000 – 23.000
Ếch
Ếch thịt 40.000 – 41.000
Cá rô phi
Cá thịt 35.000 – 36.000
Cá trê vàng
Cá thịt 40.000 – 42.000
Cá diêu hồng
Cá thịt 35.000 – 36.000
Cá trắm cỏ
Cá thịt (3-5kg/c) 53.000 – 54.000