Cách xử lý ao nuôi tôm sử dụng giếng khoan bị nhiễm sắt

Ao nuôi tôm sử dụng giếng khoan bị nhiễm sắt thì xử lý như thế nào?

(Bạn đọc ở Thủy Nguyên, TP Hải Phòng)

Cách xử lý ao nuôi tôm sử dụng giếng khoan bị nhiễm sắt

Bác sỹ Tôm:

Fe và kim loại nặng thường xuất hiện tại các vùng nước bị ảnh hưởng bởi các khu công nghiệp, nước sinh hoạtvà nước giếng khoan. Đối với những vùng đất bị nhiễm phèn thường có dư lượng Fe trong nước cao (> 1mg/L) thì tiến hành bón bôi CaO để hấp thu hết Fe trước khi thả tôm. Trong trường hợp lượng kim loại nặng cao thì nên dùng EDTA (0,5 – 1 kg/1.000 m3 nước).

Xây bể lọc để lắng sắt và phèn là các hạn chế Fe trước khi đưa nước vào ao lắng, ao nuôi. Trong quá trình nuôi có thể sử dụng một số sản phẩm khử phèn, hấp thụ kim loại để giảm bớt và loại bỏ sắt trong ao nuôi tôm.

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com