Cách chuyển tôm (sang tôm) an toàn và tôm không bị sốc

Nhà tôi nuôi tôm 2 giai đoạn, sau khi ương xong thì chuyển tôm (sang tôm) từ bể bạt xuống ao nuôi. Xin cho biết cách chuyển tôm an toàn và tôm không bị sốc? (Bạn đọc ở huyện Bình Đại – Bến Tre)

Cách chuyển tôm (sang tôm) an toàn và tôm không bị sốc

Bác sỹ Tôm:

Khi ương tôm trên bể thì thường dùng lưới (lưới lan hoặc nylon) để che bớt nắng nhằm dễ quản lý môi trường bể nuôi. Vì vậy, trước khi đưa tôm từ bể xuống ao nuôi bạn cần gỡ dần lưới hoặc nylon ra để tôm trên bể dần thích nghi với môi trường ao nuôi.

Khi sang tôm bạn cần lưu ý sang tôm vào thời điểm trời mát, trước khi sang tôm có thể cắt ăn (cắt 1 cữ trước thời điểm sang tôm). Dùng lưới dày để kéo tôm, đồng thời cân tôm ước lượng số tôm. Cho tôm vào xô hoặc chậu đổ xuống ao nuôi (Lưu ý: cần chú ý điều chỉnh độ mặn và pH giữa bể và ao nuôi).

Một số trường hợp có thể dùng ống dẫn xả trực tiếp cho tôm chảy theo ống từ bể ương xuống ao nuôi.