Cà Mau: Phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt 1,2 tỷ USD

Theo Sở Công thương tỉnh Cà Mau, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 của tỉnh ước đạt hơn 106 triệu USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản ước đạt gần 95 triệu USD, tăng 3,34% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, sản lượng chế biến tôm ước đạt trên 14 ngàn tấn đạt 64,91%, tăng 2,61% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang nhiều thị trường chính như: Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Trong đó, có những thị trường đang tăng trưởng khá ấn tượng, như: Mỹ tăng 34,16%, Trung Quốc tăng 15,86%.

Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức cuộc Hội thảo “Tranh thủ cơ hội xuất khẩu vào thị trường các nước có ký FTA và những quan điểm đối với thị trường Trung Quốc”, nhằm định hướng rõ ràng, cụ thể những điều kiện, tiêu chuẩn hàng hóa của Việt Nam xuất ra thế giới. Qua đó, địa phương có biện pháp tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả. Gia tăng tổng sản lượng tôm nuôi (tôm sú, tôm thẻ), đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, nhằm phấn đấu đạt giá trị kim ngạch 1,2 tỷ USD trong năm 2019.

TRỌNG LINH