Bacpro “sát thủ” diệt tảo

Công dụng:

  • Diệt trừ các loại tảo độc, tảo lamg, rong nhớt và rong chồn.
  • Ngăn ngừa sự phát triển của tảo có hại.
  • Phân hủy mùn bã hữu cơ đáy ao, ổn định hệ đệm.
  • Giữ và ổn định màu nước ao nuôi.
  • Quản lí môi trường, nguồn nước, ôn định pH.

Cách sử dụng:

  • Ổn định tảo và duy trì màu nước: sử udngj 454g/4.000 – 6.000 m3 nước
  • Diệt tảo độc, phân hủy mùn bã hữu cơ: Sử dụng 454g/5.000 m3 nước, sử dụng 1 lần/ngày, liên tục từ 1 đến 2 ngày. Hòa tan BAC PRO với 50 lít nước tạt đều xuống ao.