Bắc Ninh: Hội nghề cá tỉnh triển khai chương trình hoạt động năm 2018
Bắc Ninh: Hội nghề cá tỉnh triển khai chương trình hoạt động năm 2018

Công ty Cổ phần Sông Thiên Đức được Bộ Nông nghiệp& PTNT cấp Bằng chứng nhận sản phẩm vàng vì an toàn thực phẩm năm 2017.

Năm 2017, Hội nghề cá tỉnh thành lập thêm 5 chi hội, nâng số chi hội toàn tỉnh lên 58, trong đó 5 chi hội tập thể và 53 chi hội thôn, xã với tổng số 887 hội viên. Hội thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản đến hội viên; cử hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá thâm canh do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức. Chương trình thi đua “Nuôi cá giỏi” được duy trì thường xuyên và nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo hội viên, trong đó nhiều hội viên đạt năng suất 10-11 tấn, thu nhập 300- 400 triệu đồng/ha/năm. Tiêu biểu như chi hội nuôi cá lồng Kiều Lương (Quế Võ), chi hội nuôi ba ba Phú Lương (Lương Tài), Chi hội Công ty MTT Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh), chi hội Công ty Cổ phần Sông Thiên Đức. Với kết quả đạt được, Hội nghề cá tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng Khen. Nhiều chi hội, cá nhân được Bộ Nông nghiệp& PTNT, Hội nghề cá Việt Nam, Hội nghề cá tỉnh khen thưởng.

Năm 2018, Hội nghề cá tỉnh duy trì phong trào thi đua “Nuôi cá giỏi”, tạo sự gắn bó giữa các hội viên, góp phần vào xây dựng tỉnh Bắc Ninh an toàn vệ sinh thực phẩm; Bảo đảm 100% chi hội hoạt động nề nếp, duy trì sinh hoạt và đóng hội phí đúng quy định; Phát triển thành lập thêm 4-5 chi hội, có 200-250 hội viên đạt danh hiệu nuôi cá giỏi trong năm.

Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh