Bắc Kạn: Triển khai mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè
Bắc Kạn: Triển khai mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè

Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Mô hình có quy mô 200m3 lồng với 03 hộ nông dân tham gia tại 02 điểm là xã Bình Văn và xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Đây là các xã có nhiều ao, hồ, đập thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu của mô hình là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng trên hồ chứa hoặc trên sông nhằm tận dụng mặt nước phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng thu nhập cho người nông dân; đồng thời chuyển giao kỹ thuật nuôi cá an toàn thực phẩm, giúp người dân nắm được kiến thức quy trình sản xuất cá thương phẩm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đây cũng là địa điểm tham quan học tập và tuyên truyền khuyến cáo mở rộng mô hình.

Để thực hiện mô hình và đáp ứng được tiến độ, kế hoạch cũng như thời vụ, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn đã tiến hành cấp phát cá giống, thức ăn và men vi sinh cho 03 hộ tham gia mô hình, với số lượng 20.000 con, kích cỡ đảm bảo 6-8cm/con, cá khỏe mạnh, thích nghi nhanh với điều kiện nuôi lồng bè.

Các hộ dân sau khi thả giống sẽ tiếp tục được cán bộ kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc quản lý, theo dõi, phối hợp để mô hình thực hiện theo yêu kỹ thuật và có hiệu quả./.

Nguyễn Liễu (TTKN tỉnh Bắc Kạn)
Nguồn: TTKNQG