Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản ổn định dù tăng trưởng không cao

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản 5 tháng đầu năm nay đạt 265 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu của năm 2022, xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng trưởng dao động từ 6-23%. Xuất khẩu tôm sang thị trường này khá ổn định mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao.

Tính tới tháng 5 năm nay, Nhật Bản là thị trường XK của 97 doanh nghiệp tôm Việt Nam với các doanh nghiệp XK nhiều nhất như công ty CP Tập đoàn TS Minh Phú, công ty CP Thực phẩm Sao Ta, công ty CP TS Minh Phú-Hậu Giang, công ty CP Hải Việt, công ty CP XNK Thủy sản miền Trung…

Các sản phẩm tôm chính XK sang Nhật Bản như: tôm phủ bột đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm tẩm bột xù, tôm tẩm bột xù chiên, tôm thẻ PDTO Nobashi đông lạnh, tôm sú hấp đông lạnh, tôm chân trắng còn đuôi luộc đông lạnh, tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh, tôm thẻ hấp đông lạnh, tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh…

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 4 tháng đầu năm nay, Nhật Bản NK tôm từ 42 nguồn cung trên thế giới với tổng giá trị NK đạt 679 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam vẫn là nguồn cung tôm lớn nhất cho Nhật Bản, chiếm 26% tổng giá trị NK tôm của Nhật Bản. Indonesia và Thái Lan lần lượt đứng thứ 2 và 3, chiếm thị phần 19% và 18%. Theo số liệu của ITC, 4 tháng đầu năm nay, tăng trưởng XK tôm Indonesia và Thái Lan sang thị trường Nhật đạt cao hơn so với Việt Nam. Trong top 12 nguồn cung tôm chính cho Nhật Bản, Ấn Độ và Ecuador ngày càng giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường Nhật.

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T4/2022 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung T1-T4/2021 T1-T4/2022 Tăng, giảm (%)
TG 650.319 678.882 4,4
Việt Nam 169.407 174.872 3,2
Indonesia 118.129 130.901 10,8
Thái Lan 102.395 121.288 18,5
Ấn Độ 87.077 63.556 -27,0
Argentina 36.189 44.937 24,2
Trung Quốc 27.784 32.422 16,7
Canada 15.869 14.089 -11,2
Myanmar 7.118 12.694 78,3
Greenland 8.261 10.720 29,8
Đài Bắc, Trung Quốc 10.243 7.524 -26,5
Mexico 7.363 6.770 -8,1
Ecuador 13.861 9.193 -33,7
Nga 15.279 15.951 4,4
Peru 1.694 2.951 74,2
Malaysia 5.325 4.030 -24,3

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản vẫn chịu tác động của các yếu tố như dịch bệnh Covid-19, đồng yên mất giá so với USD, lạm phát tăng cao khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm.

Dự kiến nhu cầu NK tôm vào Nhật Bản từ Việt Nam trong quý 3 năm nay vẫn ổn định như 2 quý đầu năm và dự kiến nhu cầu NK trong quý cuối năm nay sẽ tăng trưởng tích cực hơn so với các quý trước đó.

Nguồn: Vasep.com.vn