Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Đài Loan tăng 85,3%
Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Đài Loan tăng 85,3%

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Đài Loan tăng 85,3%

Cụ thể, tính đến 15/3/2018, giá trị XK mực bạch tuộc của Việt Nam sang Đài Loan đạt 1,1 triệu USD, tăng 85,3% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam hiện đang XK nhiều nhất mực sống/tươi/đông lạnh sang thị trường này, chiếm 64% tổng giá trị XK, tiếp đến là các sản phẩm bạch tuộc chế biến chiếm 26%.

Việt Nam hiện là nguồn cung mực bạch tuộc lớn thứ 2 cho Đài Loan, chiếm 18% tổng giá trị NK. Trung Quốc đứng đầu với thị phần 42%. Nhật Bản đứng thứ 3 chiếm 13%, tiếp đến là Indonesia chiếm 8%.

Năm 2017, NK mực bạch tuộc của Đài Loan chỉ đạt hơn 2 nghìn tấn, trị giá 10,8 triệu USD, giảm 95% về khối lượng và 87% về giá trị so với năm 2016.

NK mực bạch tuộc của Đài Loan từ các nguồn cung chính đều giảm, trong đó, NK từ Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia giảm mạnh nhất, lần lượt là 87%, 46% và 95%.

Giá trung bình NK mực, bạch tuộc vào Đài Loan năm 2017 đạt 5,2 USD/kg trong đó giá NK từ Trung Quốc đạt 7,9 USD/kg; Việt Nam 3,7 USD/kg; Nhật Bản 12,5 USD/kg và Indonesia 4,3 USD/kg.

Nếu như những năm trước, Đài Loan NK rất nhiều các sản phẩm mực và bạch tuộc chế biến mã HS16 thì từ năm 2017 trở lại đây, nước này NK nhiều nhất các sản phẩm mực chế biến và đông lạnh/hun khói/ướp muối.

SẢN PHẨM MỰC BẠCH TUỘC NK VÀO ĐÀI LOAN (Đơn vị: tấn)
Sản phẩm 2013 2014 2015 2016 2017
Tổng cộng 25,916 20.141 34,892 39.389 2.065
Mực chế biến các loại 35 1.326 1.159 1,266 1,341
Mực đông lạnh/hun khói/ướp muối. 24.943 18.062 32.945 37.075 463
Bạch tuộc chế biến 14 174 189 245 254
Bạch tuộc đông lạnh/hun khói/ướp muối 920 574 593 747 4
Bạch tuộc tươi sống/ướp đá 1 2 2 2 3
Mực tươi sống/ướp đá 3 3 4 54
Nguồn: ITC

Nguyễn Hà
Nguồn: Vasep