Thực hiện khung lịch mùa vụ thả tôm nuôi năm 2021

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã ban hành khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành trong cả nước để hướng dẫn kỹ thuật người nuôi, quản lý việc nuôi tôm nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

Theo đó, đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trong đó có tỉnh Bình Định việc nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng sẽ thả giống từ tháng 2 đến tháng 8.2021. Đối với các vùng nuôi tôm trong hệ thống ao, bể nuôi có mái che, có cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, dịch bệnh thì có thể thả giống nuôi quanh năm.

Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương căn cứ vào khung lịch mùa vụ chung và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ cụ thể, phù hợp. Đồng thời, tăng cường quan trắc môi trường, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý con giống, khuyến cáo người nuôi sử dụng con giống chất lượng, áp dụng các mô hình nuôi hiệu quả, như: Mô hình nuôi tôm 2, 3 giai đoạn; mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, tuần hoàn, ít thay nước… để kiểm soát dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch năm 2021, Bình Định thả nuôi tôm trên tổng diện tích 2.107,6 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi tôm vụ 1 năm 2021 với diện tích 10,4 ha theo lịch thời vụ; trong đó, có 9,2 ha diện tích nuôi tôm trên cát tại huyện Phù Mỹ và 1,2 ha nuôi vùng đầm tại huyện Tuy Phước.

Nguồn tin: Báo Bình Định