Thử nghiệm nuôi tôm trên hồ nổi

Nhận thấy hiệu quả cao từ các mô hình nuôi tôm trên hồ nổi đạt hiệu quả, Hợp tác xã (HTX) Hiệp Thành (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã mạnh dạn đầu tư. Đây là một trong những mô hình nuôi tôm được đánh giá ưu việt hiện nay.

HTX Hiệp Thành có tổng diện tích đất là 22,2 ha, được chia làm 74 ao với diện tích bình quân 2.500 m2/ao. Trong đó, có 43 ao hiện đang nuôi tôm (có 3 ao lót bạt đáy công nghệ cao năng suất 30 tấn/ha), mỗi năm 3 vụ, tổng sản lượng cung cấp cho thị trường khoảng 600 tấn/năm.

Sau khi tìm hiểu và tham quan một số mô hình nuôi tôm hồ nổi tròn ở đồng bằng sông Cửu Long đạt năng suất cao, HTX Hiệp Thành quyết định đầu tư thử nghiệm mô hình này tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) nhằm tìm ra hướng nuôi tôm mới trên địa bàn huyện, góp phần tăng năng suất và chất lượng tôm đầu ra.

Ông Phạm Văn Đứng – phó giám đốc HTX Hiệp Thành cho biết: “So với các mô hình nuôi tôm truyền thống, nuôi tôm hồ nổi tròn có nhiều ưu điểm nổi bật. Hồ được làm từ khung sắt tròn đặt trên mặt đất, phủ bạt giúp không thẩm thấu nước và áp dụng kỹ thuật tách chất thải rắn, tái sử dụng nước. Với mô hình này, tỷ lệ tôm sống đạt từ 90 – 100%, ước tính hiệu quả gấp 4 – 6 lần, việc lắp đặt quạt đảo nước và hệ thống tuần hoàn sẽ giúp tiết kiệm lượng nước sử dụng. Chiều cao của hồ nổi là 1,2 m, diện tích hồ nổi khoảng 200 m2 với kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Với mỗi hồ nổi này có thể ươm từ 300.000 đến 500.000 con giống tôm chất lượng cao phục vụ cho các ao nuôi. Thời gian ươm giống trên hồ nổi tròn khoảng 30 ngày. Đây là mô hình nuôi tôm hồ nổi tròn đầu tiên ở huyện Nhà Bè”.

Bên cạnh đó, ưu việt hơn so với mô hình nuôi tôm bằng ao đất trải bạt, dịch bệnh có thể thẩm thấu vào bạt qua môi trường ao nuôi gây biến đổi môi trường nước trong ao, ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm. Mô hình nuôi tôm ở hồ nổi tròn khắc phục được nhiều nhược điểm so với nuôi tôm truyền thống và ao đất trải bạt. Trong tương lai, HTX Hiệp Thành sẽ nhân rộng mô hình hồ nổi tròn trong nuôi tôm để tăng năng suất, chất lượng.

Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông