Sóc Trăng: Đến năm 2025, sản lượng tôm nước lợ của tỉnh đạt 233.800 tấn

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án Phát triển tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh với đồng chí Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, tại cuộc họp vào chiều ngày 27/10, diễn ra tại UBND tỉnh Sóc Trăng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 57.000ha, bao gồm 1.500ha siêu thâm canh; 40.500ha thâm canh, bán thâm canh; 15.000ha tôm – lúa, tôm quảng canh cải tiến. Tổng sản lượng nuôi tôm nước lợ đến năm 2025 là 233.800 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD; đồng thời, sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 20 hợp tác xã, để đạt các chứng nhận VietGAP; đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết từ khâu đầu vào, đến khâu tiêu thụ sản phẩm…

Đến năm 2030, diện tích nuôi tôm nước lợ duy trì 57.000ha, bao gồm 1.500ha tôm siêu thâm canh; 40.500ha tôm thâm canh, bán thâm canh; 15.000ha tôm – lúa, tôm quảng canh cải tiến. Phấn đấu sản lượng nuôi tôm nước lợ đến năm 2030 là 311.428 tấn…

Đề án gồm có 6 hợp phần, với dự toán kinh phí thực hiện hơn 139 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh) hơn 82 tỷ đồng và vốn xã hội hóa hơn 56 tỷ đồng.

Đồng chí Vương Quốc Nam cho rằng, ngành thủy sản có đóng góp rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Sóc Trăng trong những năm qua, đặc biệt là với con tôm nuôi nước lợ. Qua đó, đề nghị ngành Nông nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn cập nhật thêm số liệu thực tế về sản lượng, giá trị xuất khẩu con tôm nuôi nước lợ vào đề án và nêu rõ sự cần thiết của đề án. Tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu có liên quan đến con tôm nuôi nước lợ, theo nghị quyết tỉnh đã ban hành và sớm hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh.

THÚY LIỄU

Nguồn tin: Báo Sóc Trăng

Để lại bình luận của bạn