Sóc Trăng: Chuẩn bị triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng

Chiều ngày 3-6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã và lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, phòng NN-PTNT các địa phương đã có cuộc trao đổi nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, ngày 26-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong Chương II, Điều 3 Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có nêu đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là cây lúa, trâu bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp… Đồng thời tại Điều 5 Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg cũng có nêu về rủi ro được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Quang cảnh cuộc họp

Đại biểu đã bàn bạc thống nhất các kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, thẻ chân trắng năm 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt như thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc; tuyên truyền triển khai quy định về chính sách bảo hiểm nông nghiệp; xác định địa bàn tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại tỉnh; đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm; công bố địa bàn, đối tượng thực hiện chính sách hỗ trợ chính sách bảo hiểm nông nghiệp; dự toán ngân sách thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, thẻ chân trắng…

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Huỳnh Ngọc Nhã thông tin: “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho người sản xuất an tâm trong sản xuất được bảo hiểm về rủi ro khi thiên tai dẫn đến thiệt hại. Chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn. Đồng thời, làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có hiệu quả tại tỉnh nhà…”.

Nguồn tin: Báo Sóc Trăng