Quản lý ao nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực theo hướng VietGAP

Ngày 6/9, UBND tỉnh đã ban hành văn bản Công văn số 10706/UBND-VP đồng ý cho Sở KH-CN chủ trì thực hiện nhiệm vụ ‘Ứng dụng công nghệ IoT quản lý ao nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực theo hướng VietGAP tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu’.

Theo đó, từ tháng 9/2022, Sở KH-CN sẽ khảo sát hiện trạng, đánh giá thực trạng nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nhu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt khác, sang ứng dụng công nghệ nuôi tôm càng xanh toàn đực trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình nuôi và phối hợp với phòng nông nghiệp, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện lựa chọn HTX, hộ dân tham gia triển khai mô hình nuôi, với diện tích nuôi khoảng 2.000-5.000m2; xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ IoT nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực theo hướng VietGAP tại tỉnh; tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ.

Ứng dụng công nghệ IoT quản lý ao nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực theo hướng VietGAP là phương pháp nuôi tôm công nghệ cao được kết hợp cùng lúc nhiều công nghệ tiên tiến, giúp tăng năng suất và chất lượng tôm, từ đó tăng giá trị kinh tế cho các nông hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH-CN sẽ phối hợp với Sở NN-PTNT triển khai thử nghiệm công nghệ này tại một ao nuôi ở huyện Châu Đức.

SONG THƯ

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu

Để lại bình luận của bạn