Phụ gia thực vật: Cải thiện tỷ lệ sống và hỗ trợ miễn dịch trên tôm

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một chất phụ gia dựa trên thực vật (Sanacore GM) đối với việc tăng cường khả năng miễn dịch của tôm thông qua việc thúc đẩy sản xuất các peptide kháng khuẩn (AMPs) nhằm cải thiện tỷ lệ sống của tôm trong thử thách đồng nhiễm virus và vi khuẩn.

Sanacore GM thúc đẩy peptide kháng khuẩn (AMPs) nhằm cải thiện tỷ lệ sống và khả năng miễn dịch trên tôm

Khi mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể tôm, nó sẽ được nhận diện bởi các thụ thể nằm trong màng tế bào máu và mô tế bào. Sau khi vượt qua được hàng rào vật lý, một loạt các phản ứng diễn ra bao gồm quá trình thực bào, sự chết tế bào theo chương trình, đóng gói, melanin hóa, đông máu và sản xuất peptide kháng khuẩn (AMPs). Hai trong số APMs của tôm là penaidins và crushtins:

  • Penaidins có tác dụng kháng khuẩn mạnh với vi khuẩn gram (+) và nấm; hoạt tính opsonic chống lại vi khuẩn gram (-), giải phóng tín hiệu để kích hoạt quá trình thực bào bởi hemocytes.
  • Crustins thể hiện hoạt tính kháng khuẩn chống lại cả vi khuẩn gram (-) và (+) và opsonic để hỗ trợ quá trình thực bào của vi khuẩn bởi hemocytes.

 

Thúc đẩy sản xuất hiệu quả các AMPs đóng vai trò quan trọng, cải thiện tỷ lệ sống của tôm khi bị nhiễm bệnh và nâng cao năng suất. Đồng nhiễm vi khuẩn và virus (VD: Vibrio spp. và virus gây bệnh đốm trắng (WSSV)), hoặc vi khuẩn và ký sinh trùng (VD: Vibrio spp. và Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)) rất phổ biến trong nuôi tôm. Ở các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng tôm đã tiếp xúc với WSSV sẽ dễ bị nhiễm Vibrio parahaemolyticus (VP) (tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND) hơn. Tôm nhiễm cùng lúc hai mầm bệnh cho thấy khả năng phục hồi bị ức chế và gây tỷ lệ chết cao hơn. AMPs bao gồm penaidins và crustins được xác định là một cơ chế bảo vệ thể dịch quan trọng đối với các bệnh đồng nhiễm. Sanacore GM kích thích sản xuất AMPs giúp cải thiện tỷ lệ sống và năng suất tôm.

Thiết lập nghiên cứu

Các mẫu tôm (<1g) được thả trong bể và cho ăn với liều lượng phòng ngừa của Sanacore GM trong 28 ngày. Sau đó, mẫu gan tụy của 9 con tôm ở mỗi nhóm được đem đi phân tích biểu hiện gen của penaidin và crushtin. Tiến hành gây nhiễm WSSV nhằm mục đích làm suy yếu tôm và sự lây nhiễm Vibrio parahaemolyticus hai ngày sau đó gây chết ở tôm. Tỷ lệ chết được theo dõi trong 24 giờ sau khi nhiễm bệnh.

Kết quả và thảo luận

Biểu hiện gen tương đối của penaidin và crutin ở ngày thứ 28 trước cảm nhiễm. (có ý nghĩa ở mức p <0,05; n=9)

Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể về mặt thống kê lần lượt là 3 lần và 7 lần trong biểu hiện của penaidin và crustin ở tôm được bổ sung Sanacore GM. Penaidins và crustins đã được chứng minh có tác dụng kháng khuẩn đối với VP. Biểu thức AMPs tăng lên có tương quan với sự cải thiện về mặt số lượng 40% về tỷ lệ sống sau 6-12 giờ sau thử thách đồng nhiễm.

Tỷ lệ sống của tôm trong nhóm đối chứng và nhóm có bổ sung Sanacore GM trong 24 giờ sau cảm nhiễm. (có ý nghĩa ở mức p<0,05; n=3)

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung Sanacore GM hỗ trợ khả năng miễn dịch và tăng cường đề kháng chống lại các bệnh đồng nhiễm. Các liều lượng bổ sung Sanacore GM cho thấy sự cải thiện về tỷ lệ sống, FCR và sản lượng tôm.

Hợp chất chiết xuất thực vật Sanacore GM giúp cải thiện tỷ lệ sống và năng suất của tôm trong thách thức đồng nhiễm vi khuẩn và virus. Một cơ chế quan trọng của chất phụ gia để thúc đẩy khả năng miễn dịch và giảm tác động của nhiễm trùng thông qua việc tăng sản xuất AMPs.

Thu Hiền (Lược dịch)