Ông Nguyễn Hoài Nam – Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Khó khăn về vận chuyển có thể kéo dài hết tháng 6/2021

Đầu năm, xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những tháng cuối năm tình hình thay đổi rất tích cực, riêng trong tháng 10, xuất khẩu thủy sản đạt 900 triệu USD, cao nhất trong các tháng của ít nhất 5 năm trở lại đây. Hai tháng cuối năm, thủy sản Việt Nam không thiếu khách hàng, mà doanh nghiệp gặp khó trong khâu vận chuyển do thiếu container và giá cước tăng cao đột biến. Điều này khiến xuất khẩu thủy sản của chúng ta giảm khoảng 200 triệu USD so với dự kiến. Bộ Công thương dự báo khó khăn về vận chuyển có thể kéo dài đến hết tháng 6 năm 2021, nhưng chúng tôi hy vọng hết quý I tình hình sẽ hanh thông.

P.V