Nuôi cua xanh thương phẩm theo hình thức chuyên canh
Nuôi cua xanh thương phẩm theo hình thức chuyên canh

Hình ảnh cua xanh thương phẩm

Mô hình thực hiện trong thời gian 5 tháng (từ tháng 4 – 9), trên diện tích 5.000m2. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% chi phí con giống và 30% chi phí thức ăn, thuốc thú y, hóa chất xử lý ao nuôi; được tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cua xanh thương phẩm từ cua 1, cua 2 theo hình thức chuyên canh do Sở NN-PTNT ban hành. Cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Chủ hộ tham gia mô hình là ông Ngô Thắng Trung ở thôn Xuân Bình Nam, xã Mỹ Thành thực hiện thả nuôi 10.000 con giống cua xanh (kích cỡ cua 1, cua 2) do Trung tâm Giống thủy sản tỉnh cung ứng, mật độ thả nuôi con/m2. Sau 5 tháng nuôi với thức ăn chủ yếu là cá tạp, tỷ lệ cua sống đạt hơn 40%, trọng lượng bình quân 0,25kg/con, sản lượng cua thu hoạch tại mô hình đạt 1.000kg. Với giá bán bình quân 150.000 đồng/kg mô hình đạt mức thu nhập 150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi ròng 43 triệu.

Kết quả thực hiện thành công của mô hình nuôi cua xanh thương phẩm từ cua 1, cua 2 theo hình thức chuyên canh tại xã Mỹ Thành có sức thuyết phục cao giúp người nuôi trồng thủy sản nắm bắt được tiến bộ kỹ thuật mới, ứng dụng vào sản xuất đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao tính ổn định của nghề nuôi cua…

Phan Thanh Sơn
Nguồn: nongnghiep.vn