Ninh Thuận hướng mục tiêu đạt 2.555,8 ha nuôi trồng thủy sản vào cuối năm 2020

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, mục tiêu đến cuối năm 2020 diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 2.555,8 ha; trong đó, tôm nuôi 986 ha, tăng sản lượng cung cấp lên 36 tỷ con tôm giống. Phấn đấu trong đoạn 2020-2030, năng lực sản xuất tôm giống tăng lên từ 40-45 tỷ con giống, thu hút khoảng 4.000 lao động trực tiếp sản xuất và làm dịch vụ cung cấp thức ăn, vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Nhằm đạt được kỳ vọng hướng tới xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao của cả nước, tín hiệu vui cho nghề tôm giống trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, chính là việc tỉnh đề xuất nâng cấp vùng sản xuất giống thủy sản ở xã An Hải quy mô 196 ha thành khu vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao và đưa vào quy hoạch tổng thể chung của cả nước theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống Nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Để từng bước đạt được kế hoạch đề ra, ngoài tiếp tục thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai dự án “Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Ninh Thuận” từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, với tổng vốn hơn 646,7 tỷ đồng. Trong đó, có 1 tiểu dự án tập trung đầu tư khu tôm giống An Hải với các hạng mục như: Nâng cấp hệ thống điện trung áp, hạ áp đến các trại giống, hình thành khu trung tâm quản lý, kiểm định chất lượng tôm sú giống, khu nhân tạo tôm giống, ao nuôi thử nghiệm và các công trình phụ trợ khác, kinh phí thực hiện dự kiến 250,482 tỷ đồng. Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, cho biết: Dự án đã được UBND tỉnh thông qua và đề xuất Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Thế giới xem xét và phê duyệt; đây được xem là một trong những dự án mang tính chiến lược, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất, đưa khoa học – công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và sản lượng tôm giống tại địa phương.

(Ảnh: SusV)

Đ.K