Những vấn đề cần lưu ý khi nuôi tôm nước lợ năm 2019

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Ngành Thủy sản tỉnh vừa hướng dẫn các địa phương lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019. Theo đó, để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả nuôi tôm, các địa phương cần khuyến cáo người dân một số vấn đề.

Ông Đặng Tri Thông – chuyên viên Phòng Kinh tế Vạn Ninh cho biết, hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung cải tạo ao đìa để ra Tết sẽ bắt đầu thả giống nuôi trồng thủy sản. Năm nay, địa phương có 850ha ao đìa thì người dân sẽ tập trung nuôi ốc hương và các loại tôm nước lợ, riêng diện tích nuôi tôm hơn 300ha. Được biết, mới đây, huyện Vạn Ninh đã triển khai về các địa phương lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019. Để tránh dịch bệnh, huyện lưu ý các địa phương phải bám sát khung thời gian thả giống và những biện pháp cải tạo ao, phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Theo lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019, đối với nuôi tôm sú thời gian tốt nhất để thả giống là từ tháng 3 đến tháng 8; nếu người nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh thì chỉ nên thả với mật độ 15 – 25 con/m2, còn chọn nuôi theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến thì nên nuôi kết hợp đa dạng sinh học như: kết hợp tôm sú với cá dìa, cá măng, cá đối mục, hoặc cá rô phi, hải sâm, rong câu…, mật độ thả 5 – 10 con/m2. Riêng những địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến cuối tháng 9 năm nay. Đối với nuôi tôm chân trắng, thời gian thả giống bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 9 năm 2019. Nếu nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh, người dân nên áp dụng ao lót bạt (thả giống mật độ cao hơn 100 con/m2), với ao đất muốn nuôi với mật độ lớn cần có sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và công nghệ nuôi mới, tiên tiến; xây dựng hệ thống mương cấp, thoát nước riêng biệt, có ao xử lý nước thải, bùn thải trước khi đưa ra môi trường. Nuôi tôm chân trắng theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến nên áp dụng cho những ao đất, ít có sự đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Có thể nuôi kết hợp đa dạng sinh học như: tôm chân trắng với cá rô phi trong ao chứa lắng, tôm với cua…

Các địa phương cần lưu ý, đối với mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh chỉ nên nuôi 1 vụ/năm; với mô hình nuôi tôm chân trắng thâm canh và bán thâm canh, nuôi tôm sú quảng canh cải tiến nên nuôi 2 vụ/năm, giữa 2 vụ nuôi cần có thời gian ngắt vụ là 1 tháng đối với những ao nuôi hiệu quả và 2 tháng đối với những ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh, thời gian ngắt giữa 2 vụ nuôi nhằm diệt mầm bệnh, cải tạo môi trường. Đối với những vùng nuôi cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt có thể thả tôm giống vào vụ 3.

Theo ông Võ Khắc Én – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 4.000ha ao đìa nuôi trồng thủy sản, trong đó tôm thẻ chân trắng, tôm sú vẫn tiếp tục là những đối tượng nuôi chủ lực trong năm nay. Để chủ động mùa vụ nuôi tôm, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2019, chi cục đã triển khai hướng dẫn này về các địa phương. Trong quá trình triển khai lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm nay, các địa phương cần đặc biệt lưu ý nông dân một số vấn đề như: nuôi theo quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất, nuôi trồng thủy sản của chính quyền địa phương; nghiêm túc thực hiện lịch thời vụ, thả tôm với mật độ phù hợp theo hình thức nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình sản xuất để nuôi tôm đạt hiệu quả cao.