Infographic: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 9/2023 tiếp tục giảm, do đó tính lũy kế 9 tháng đầu năm kim ngạch XK thủy sản vẫn giảm 23%, đạt 6,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2022, XK các nhóm sản phẩm của Việt Nam đều đang thấp hơn.

Nguyễn Hà

Nguồn: Vasep.com.vn