Giải pháp giảm chi phí trong nuôi tôm

Để đảm bảo sản xuất hiệu quả cũng như hạn chế chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, người nuôi tôm cần quan tâm 3 vấn đề sau:

Kiểm soát thức ăn

Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chi phí sản xuất (chiếm khoảng 50 – 60%). Không để lượng thức ăn thất thoát vào trong nước và bùn đáy ao khoảng 20%. Điều chỉnh lượng thức ăn giảm xuống, vừa giảm chi phí thức ăn, vừa giảm xử lý đáy ao dơ do thức ăn…

Thả nuôi tôm mật độ thưa

Mật độ thả nuôi hợp lý kết hợp với đầu tư và trang thiết bị đầy đủ như quạt nước, oxy đáy để đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan trong ao. Thả tôm mật độ thưa tạo điều kiện cho tôm tăng khả năng bắt mồi, phát triển nhanh.

Mật độ tôm thả thưa cho phép chúng ta quản lý môi trường dễ dàng hơn, tôm nuôi cũng dễ về  kích cỡ lớn hơn. Đặc biệt là các yếu tố về quản lý rủi ro, dịch bệnh cũng dễ nắm bắt hơn.

Hạn chế sử dụng hóa chất

Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học có chi phí tương đối cao (chiếm 20 – 30%). Giảm mật độ tôm nuôi đồng nghĩa với việc giảm xử lý dơ đáy ao, giảm các loại dịch bệnh. Từ đó tiết kiệm khoản chi phí sử dụng thuốc và hóa chất, tạo ra môi trường ao nuôi an toàn và bền vững cho vụ nuôi…

NHẬT MINH (trích Tài liệu khuyến ngư)

Báo Bạc Liêu