Giá tôm thẻ và tôm sú đá Tại Tây Nam Bộ và Quảng Ninh ngày 24/12

Đối với tôm thẻ đá ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: Thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 99.000-102.000đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 125.000 đ/kg, cỡ 50 con ở mức 136.000 đ/kg

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 24/12, Stapimex chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 99.000-101.000đ/kg (tùy điều kiện giao hàng), không đổi so với hôm 16/12

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 24/12/2019 23/12/2019 20/12/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 94.000-97.000 93.000-96.000 93.000-95.000
Cỡ 100 con/kg 99.000-102.000 98.000-101.000 98.000-100.000
Cỡ 90 con/kg 104.000-107.000 103.000-106.000 103.000-106.000
Cỡ 80 con/kg 109.000-112.000 108.000-111.000 108.000-111.000
Cỡ 70 con/kg 114.000-117.000 113.000-116.000 113.000-116.000
Cỡ 60 con/kg 125.000 120.000-123.000 120.000-123.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 210.000-230.000 210.000-230.000 21.000-230.000
Cỡ 30 con/kg 155.000-160.000 155.000-160.000 155.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 130.000-140.000 130.000-140.000 130.000-14.000

Tại Quảng Ninh, giá tôm thẻ sống cỡ 100 con/kg ở mức 140.000đ/kg, cỡ 70con/kg ở mức 165.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 175.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ oxy tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), đ/kg

Tên mặt hàng 24/12/2019 11/12/2019 26/11/2019 21/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 100 con/kg 140.000 130.000
Cỡ 70con/kg 165.000 165.000
Cỡ 60 con/kg 175.000 185.000
Cỡ 40 con/kg 250.000 250.000

>>> Sóc Trăng: Vĩnh Châu thắng lớn vụ nuôi tôm 2019