Gần 600 tỷ đồng nâng cao chất lượng cá tra giống ở ĐBSCL

Gần 600 tỷ đồng nâng cao chất lượng cá tra giống ở ĐBSCL

Theo đề án sản xuất cá tra giống 3 cấp chất lượng cao, cấp 1 là đơn vị nghiên cứu chọn giống, cấp 2 là đơn vị nuôi vỗ cá tra bố mẹ, cấp cuối cùng là lên giống. Nguồn vốn nói trên sẽ phân bổ cho từng địa phương, các đơn vị liên quan theo yêu cầu thực tế và cam kết triển khai đúng mục tiêu, tiến độ của đề án.

Mục tiêu được đề ra là đến năm 2025, các chuỗi sản xuất này phải đi vào hoạt động ổn định, cung cấp 100% giống cá tra chất lượng cao cho vùng ĐBSCL với nhu cầu từ 2,5 – 3 tỷ con.

Huỳnh Tâm – Nhật Di
Nguồn: VTV9