Dầu nhuyễn thể giúp tăng trưởng nhanh và tăng tỷ lệ sống cho tôm giai đoạn hậu ấu trùng

Theo một nghiên cứu mới của Brazil, việc sử dụng dầu nhuyễn thể astaxanthin trong chế độ ăn cho tôm ở giai đoạn hậu ấu trùng có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất và giảm tỷ lệ chết, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Tôm được cho ăn chế độ có dầu nhuyễn thể lớn nhanh hơn, ít có dấu hiệu căng thẳng và có tỷ lệ sống cao. 

Trong khi các nghiên cứu trước đây đã chứng minh được tác dụng kích thích của dầu nhuyễn thể astaxanthin đối với tôm thẻ chân trắng, nhưng người ta còn biết rất ít về tác dụng của nó đối với tôm trong giai đoạn hậu ấu trùng. Giai đoạn hậu ấu trùng thể hiện thời gian giữa ấu trùng và con non trong nuôi tôm. Tôm hậu ấu trùng phải tuân theo các chương trình cho ăn tích cực và giàu chất dinh dưỡng để có thể đáp ứng được điều kiện nuôi với mật độ dày đặc. Nghiên cứu được thực hiện tại cơ sở của Labomar tại Brazil, sử dụng hai hệ thống nuôi khác nhau, một trong nhà (50 bể) và một ngoài trời (40 bể), trong thời gian tương ứng là 41 và 52 ngày.

“Chúng tôi sử dụng tổng cộng 10 bể cho mỗi lần thử nghiệm, tiến hành thả khoảng 3.500 con tôm trong một bể đối với bể nuôi ngoài trời và khoảng 1.200 con tôm mỗi bể đối với bể nuôi trong nhà. Điều này phản ánh điều kiện sống với mật độ dày đặc của tôm nuôi giai đoạn này”, Tiến sĩ Alberto JP Nunes của Labomar, một trong những tác giả của nghiên cứu, giải thích.

Thí nghiệm cho thấy, chế độ ăn bao gồm 30-50g dầu nhuyễn thể astaxanthin cho mỗi kg thức ăn kết hợp cùng 80g bột nhuyễn thể đã có tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thử nghiệm, ngoài ra thí nghiệm cũng cho thấy sau khoảng 30 phút tiếp xúc với điều kiện căng thẳng cao độ tôm không có biểu hiện suy giảm sức khỏe hoặc chết.

Có thể nói, thử nghiệm đã chứng minh được:

  • Bất kể với hình thức nuôi nào, việc bổ sung dầu nhuyễn thể astaxanthin trong chế độ ăn cũng sẽ giúp cải thiện trọng lượng cơ thể của tôm thẻ chân trắng giai đoạn hậu ấu trùng.
  • Chế độ ăn có chứa ít nhất 10g dầu nhuyễn thể astaxanthin trên mỗi kg thức ăn giúp tăng tỷ lệ sống của tôm khi chịu tác động xấu của môi trường sống như độ mặn hoặc căng thẳng nhiệt đột ngột.
  • Hiệu suất tăng trưởng được nâng cao, khả năng sống sót khi bị căng thẳng có thể liên quan đến việc tăng lượng EPA, DHA và astaxanthin trong chế độ ăn uống.

N.Q