Chuẩn bị tốt các điều kiện nuôi trồng thủy sản

Để chủ động mùa vụ, thực hiện tốt kế hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 2021, hiện nay, các địa phương trong tỉnh Thái Bình đang tích cực cải tạo ao, đầm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ NTTS mới.

Người dân vệ sinh ao nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản mới.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, năm 2020, tổng diện tích NTTS toàn tỉnh đạt gần 15.750ha, trong đó nuôi nước lợ hơn 3.600ha; nuôi nước mặn hơn 3.100ha; nuôi nước ngọt gần 9.000ha; ngoài ra toàn tỉnh có 611 lồng cá nuôi trên sông và 420 bè nuôi hàu ở cửa sông. Sản lượng NTTS ước đạt gần 169.000 tấn; giá trị NTTS ước đạt 3.871,2 tỷ đồng. Để đạt kết quả trên, ngành Nông nghiệp đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân NTTS trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các khâu cải tạo ao, đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè, chuyển đổi cơ cấu đối tượng nuôi, bảo đảm khung lịch thời vụ thả giống, chăm sóc quản lý các đối tượng nuôi.

Ông Vũ Mạnh Thía, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Mục tiêu năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích NTTS đạt hơn 15.376ha (giảm 370ha diện tích nuôi nước mặn, nước lợ do quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình); sản lượng NTTS 187.873 tấn (tăng 11,19% so với năm 2020); giá trị NTTS đạt hơn 4.320 tỷ đồng (tăng 10,7% so với năm 2020). Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian cải tạo ao, đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè cần thực hiện từ tháng 1/2021 đến ngày 20/3/2021; vùng nuôi thủy sản nước ngọt nội đồng kết thúc cải tạo trước ngày 20/2/2021 để kịp lấy nước vào ao theo lịch cấp nước đổ ải vụ đông xuân năm 2020 – 2021. Các địa phương tập trung huy động nhân lực, vật lực cải tạo, nạo vét, tu sửa, nâng cấp hệ thống bờ cống, kênh mương trục chính cho toàn vùng; thực hiện thu gom, xử lý chất thải đúng nơi quy định; có kế hoạch cấp, giữ nước ổn định cho khu vực NTTS; hướng dẫn người NTTS cải tạo, nâng cấp bờ ao, đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè theo đúng quy trình kỹ thuật khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của đối tượng nuôi. Phát triển đa dạng các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, phù hợp với từng loại hình mặt nước, trong đó phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng tại các vùng, cơ sở nuôi có điều kiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Về khung lịch thời vụ, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người NTTS thả giống sau tiết Thanh minh, khi thời tiết ổn định; riêng lịch thả tôm giống tập trung từ ngày 19/4/2021.

Những ngày này, cùng với người dân trong tỉnh tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho vụ NTTS mới, bà con nông dân ở xã Đông Minh (Tiền Hải) cũng đang tất bật cải tạo ao, đầm, tu sửa hệ thống cơ sở hạ tầng vùng NTTS. Ông Trương Xuân Hội, Giám đốc HTX SXKD NTTS Hải Châu, xã Đông Minh cho biết: Năm 2020, tổng diện tích NTTS do HTX quản lý là 130,6ha. Tổng giá trị thu hoạch trong lĩnh vực NTTS đạt hơn 24,8 tỷ đồng. Những năm qua, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết thay đổi, độ mặn nước cao, môi trường bị ô nhiễm, con giống chưa bảo đảm nên nhiều vụ nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gây thiệt hại về kinh tế. Chính vì vậy, mỗi khi bước vào vụ mới, HTX luôn thực hiện tốt các khâu chỉ đạo, điều hành, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp, hướng dẫn thực hiện công tác cải tạo ao, đầm, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật NTTS cho bà con nông dân, đồng thời vận động người dân tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các chế phẩm sinh học trong danh mục cho phép để xử lý nguồn nước, tạo môi trường lý tưởng cho các đối tượng nuôi phát triển thuận lợi.

Với sự chủ động thực hiện các điều kiện cần thiết cho vụ NTTS mới, hy vọng hoạt động sản xuất của ngành thủy sản tiếp tục thuận lợi và mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

Nguồn tin: Báo Thái Bình