Công Ty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hóa thái nam việt
Trong ngành Nuôi trồng Thủy sản, đặc biệt là trong nuôi tôm, tảo là một ...
Hiện nay, trong hoạt động nuôi trồng thủy sản xuất hiện rất nhiều quy trình ...
Sử dụng trong suốt quá trình nuôi sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí * SCD ...
Băn khoăn suy nghĩ của Thái Nam Việt trong những năm vừa qua là làm ...
Hàm lượng: min. 5.0 tỉ cfu/kg Thành phần: Bacillus spp. (Bacillus subtilis, B. amyleloquifaciens, B. Pumilus) Công ...