Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 12/4/2024

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 12/4/2024

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau