Cập nhật giá tôm thẻ ngày 18/7/2020 khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre

Cập nhật giá tôm thẻ ngày 18/7/2020 khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre

 

Tên mặt hàng 18/07/2020
Cỡ 20 con 161.000 +5.000/-10.000
Cỡ 30 con nhỏ 123.000 + – 2.000
Cỡ 40 con lớn 111.000
Cỡ 40 con nhỏ 112.000
Cỡ 50 con lớn 105.000
Cỡ 50 con nhỏ 106.000
Cỡ 60 con lớn 99.000
Cỡ 60 con nhỏ 99.000
Cỡ 70 con lớn 96.000
Cỡ 70 con nhỏ 97.000
Cỡ 80 con lớn 91.000
Cỡ 80 con nhỏ 90.000
Cỡ 90 con 85.000
Cỡ 100 con 82.000
Cỡ 110 con 79.000
Cỡ 120 con 77.000