Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 27/10/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 27/10/2020.

Khu vực: Trần Đề, Vĩnh Châu – Sóc Trăng, Bạc Liêu