Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 10/12/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 10/12/2020

Khu vực: Bạc Liêu, Cà Mau