Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/10/2020
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/10/2020
Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau