Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 30/3/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 30/3/2021

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu