Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/9/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/9/2020

Khu vực: Bình Đại – Bến Tre