Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 24/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 24/11/2020.
Khu vực: Cà Mau