Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 20/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 20/11/2020.
Khu vực: Bạc Liêu, Cà Mau